درباره کنفرانس سار

کنفرانس های سار توسط «موزه ملی علوم و فناوری» با هدف معرفی افراد خلاق و نوآور راه اندازی شده است. کنفرانس های سار به صورت فصلی برگزار می گردند. در کنفرانس های سار سخنرانی های کوتاهی ارائه می گردند که اغلب روایت یک تجربه نوآورانه و موفق و یا یک ایده تاثیرگذار هستند.