درباره کنفرانس سار

کنفرانس های سار توسط «موزه علوم و فناوری» با هدف معرفی تجربه های نوآورانه راه اندازی شده است. کنفرانس های سار به صورت فصلی برگزار می گردند. در کنفرانس های سار سخنرانی هایی کوتاه ارائه می گردند که اغلب روایت یک تجربه موفق و یا یک ایده تاثیرگذارهستند. کلمه سار مخفف «سخنگاه اندیشه های راهبر» است.